Príspevkový fond

 

      

Príspevkový fond je vytvorený pri Odborovom zväze pôšt a logistiky  za účelom poskytovania príspevkov členom odborového zväzu  v celkovej  výške schválenej v rozpočte  odborového zväzu  na príslušný rok.

Zásady Príspevkového fondu Odborového zväzu pôšt a logistiky a žiadosti o poskytnutie príspevkov sa nachádzajú v sekcii Na stiahnutie, alebo k nahliadnutiu u predsedov základných odborových organizácií,  ktoré sú združené  vo zväze.


Žiadosť o príspevok od OZ Pal na detský letný tábor.doc, Žiadosť o príspevok na rekreáciu v hotely Spojár.doc, Žiadosť o príspevok OZ PaL pri nepredvídanej životnej situácii.doc je súčaťou dokumentu Zásady Príspevkového fonda na príslušný rok.


Základné odborové organizácie sú povinné preveriť a potvrdiť nárok svojich členov na poskytnutie príspevkov.

Prípadné žiadosti o príspevky zašle na požiadanie sekretariát OZ PaL.