Náš tím

Členovia predsedníctva Odborového zväzu pôšt a logistiky

 

Predsedníčka OZ PaL      Lehotská Žofia   903 01  Senec Bratislavská 1

                                        02/45923001;  0911194064   lehotska.zofia@slposta.sk

 

I. podpredseda               Posch Rudolf, Ing.  903 01  Senec, Bratislavská 1

                                         02/45528030;   0903283873   posch.rudolf@slposta.sk

 

II. podpredsedníčka         Kužnárová Marta JUDr.  041 01  Košice, Thurzova 1 

                                         055/6813126; 0903622493    kuznarova.marta@slposta.sk  

 

sekretariát, ekonóm         Peter Zaťko 965 01 Žiar nad Hronom Nám. Matice slovenskej 17,

                                         045/679045, 0911107158  ozpl@mail.t-com.sk

 

 

Členovia predsedníctva OZ PaL :       

  

                                      Trávniková Danka , Ing. riaditeľka CRP Žilina, 010 01 Žilina na Priekope 4   

                                      Sulin Alexander, Ing.  vedúci pošty Bardejov 1, 036 01  Bardejov         

 

 

 

Členov Rady  Odborového zväzu pôšt a logistiky

                                        Katonová Janka – medzinárodná pošta Bratislava 

                                        katonova.janka@slposta.sk

                                        Gajdošíková Agáta, Ing. Pošta Galanta    

                                        gajdosikova.agata@slposta.sk

                                        Kasarová Anna, Ing. – Pošta Rimavská Sobota

                                        kasarova.anna@slposta.sk

                                        Marcinková Marta, Ing. – sekcia ĽZ   Poprad  

                                        marcinkova.marta@slposta.sk

                                        Nagy Zoltán Ing. - VOHP Lučenec

                                        nagy.zoltan@slposta.sk

                                        Priwitzerová Mária - Pošta Jelšava

                                        priwitzerova.maria@slposta.sk

 

 

 

 

Dozorná a revízna komisia OZ PaL:   

 

            Predseda:                Dorková Alena, Ing. – audítor špecialista dorkova.alena@slposta.sk

            Členovia :                Demko Slavomír, Mgr.  – špecialista OPES demko.slavomir@slposta.sk

                                            Krupský Milan - dispečer poštovej prepravy krupsky.milan@slposta.sk