Kolektívna zmluva


Aktuálne znenie PKZ spolu s dodatkami nájdete tu.PKZ na roky 2018 až 2021.pdf

Dodatok č.1 k Podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2018 až 2021.pdf