Kolektívna zmluva


Koncom roka 2017 bola podpísaná kolektívna zmluva na roky 2017 až 2021. Jej znenie sa nachádza v prílohe. PKZ na roky 2018 až 2021.pdf.PKZ na roky 2018 až 2021.pdf