Kolektívna zmluva platná na roky 2018 -2021

02.01.2018 11:46

Koncom roka 2017 bola podpísaná kolektívna zmluva na roky 2017 až 2021. Jej znenie sa nachádza v prílohe.
PKZ na roky 2018 až 2021.pdf